• Blog

Anna Maria Rożek kandydatką w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Anna Maria Rożek jest absolwentką prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej. Ukończyła European Academy of Diplomacy ze specjalizacją organizacje międzynarodowe oraz program z zakresu International Business and Trade Law na The Catholic University of America w Waszyngtonie. Jest aplikantką adwokacką.

Ma wielkie plany, które realizuje małymi krokami. Dużo podróżuje po świecie, działa, dokształca się i przenosi na polski grunt najlepsze globalne rozwiązania. Jest dumna z tego, że jest Polką. Podkreśla swoje korzenie oraz silną więź z krajem, działając jednocześnie na rzecz polskich obywateli w Polsce i na świecie. Jej potencjał i zaangażowanie docenili wyborcy – w 2014 roku Anna Maria Rożek została Radną m. st. Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jedną z najmłodszych w tej kadencji. Tu działa skutecznie na rzecz mieszkańców stolicy, łącząc swoje prawnicze wykształcenie z zainteresowaniami z obszaru prawa, kultury i działalności społecznej.

Działalnością społeczną zajmuje się od wielu lat. Obecnie jest prawnikiem w Fundacji Światło dla Afryki, która zajmuje się elektryfikacją obszarów wiejskich oraz wspiera rozwój polskich firm na rynkach Afryki Subsaharyjskiej.  W 2018 roku z inicjatywy Anny Marii Rożek rozpoczął się głośny projekt obejmujący darmowe porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

Aktualnie Anna Maria Rożek kandyduje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła. Jej hasło wyborcze – Prawa strona Warszawy zasługuje na więcej – będzie jej inspiracją w pracy nad dalszym rozwojem prawobrzeżnej Warszawy, jako części Mazowsza, co pozwoli na spojrzenie na problemy mieszkańców ze znacznie szerszej perspektywy.


© 2018 Anna Maria Rożek | Developed by AmbientFrames