• Blog

11.444 głosy na Annę Marię Rożek w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Drogie Warszawianki i Warszawiacy!

Oddaliście na mnie aż 11.444 głosy!

Niestety mimo tak dobrego wyniku nie udało mi się uzyskać miejsca w Sejmiku woj. Mazowieckiego. Tak ogromne zaufanie społeczne nie może jednak zostać pominięte, dlatego Wasze poparcie będzie dla mnie inspiracją do dalszej, intensywnej pracy, przede wszystkim w działalności społecznej, którą zajmuję się już od wielu lat.

Dziękuję! Do zobaczenia przy kolejnych projektach!
Anna Maria Rożek


© 2018 Anna Maria Rożek | Developed by AmbientFrames