Działalność społeczna

Anna Rożek społeczną działalność rozpoczęła bardzo wcześnie, bo już w szkole podstawowej. Tam od razu zauważono jej pasję do pracy na rzecz innych i talent do skupiania wokół siebie ludzi. Aktywnie działała w samorządzie uczniowskim.

Społeczna działalność Anny z roku na rok zataczała coraz szersze kręgi, aż wyszła poza lokalną aktywność i zaczęła działać na rzecz całego społeczeństwa polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Oto najważniejsze fakty z jej działalności prospołecznej:

 • Członkini Niezależnego Zrzeszenia Studentów UKSW w Warszawie (od 2009)
 • Współorganizatorka IX Kieleckiego Festiwalu Nauki (2008)
 • Współtwórczyni Komitetu Obywatelskiego „student 49", którego działalność doprowadziła do przywrócenia 49% zniżki na przejazdy komunikacją PKP i PKS dla studentów (X 2008 – VII 2009)
 • Współorganizatorka Międzynarodowych Konferencji „Quo Vadis” w Chicago oraz Connecticut (2012)
 • Współorganizatorka wizyty roboczej sędziów z USA - Circuit Court of Cook County Poland Judicial Exchange Program 2013 w Chicago (2012/2013)
 • Organizatorka kolokwium naukowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego „How to deal with American Law – Polish access to American law” (X 2013)
 • Organizatorka panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy pt. „Pozyskiwanie młodych profesjonalistów na rzecz promocji polskiej marki w kraju ich zamieszkania” (2014)
 • Organizatorka oraz prowadząca panel pt. „Pozyskiwanie Polonijnych Profesjonalistów do promocji Polski w krajach ich zamieszkania” z ramienia „International Polish Professionals Association” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (IX 2014)
 • Organizatorska cyklicznych networkingów dla młodych profesjonalistów z Polski i z zagranicy przy udziale specjalnych gości z zakresu polityki, prawa, nauki, kultury i sztuki w ramach stowarzyszenia „International Polish Professionals Association” (2014)
 • Start i wygrana w wyborach samorządowych do Rady Miasta St. Warszawy (2014)
 • W 2018 roku z inicjatywy Anny Marii Rożek rozpoczął się projekt obejmujący darmowe porady prawne i psychologiczne dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy

Proaktywna postawa oraz działalność Anny Rożek na rzecz poprawy jakości życia Polaków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami została dostrzeżona i w lutym 2013 roku Anna otrzymała nominację Radia Rampa (Nowy York) do konkursu „Polak z Pasją” oraz „Złoty Mikrofon Radia Rampa”.

W kwietniu 2015 roku Anna Rożek została powołana do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie jest prawnikiem w Fundacji Światło dla Afryki, która zajmuje się elektryfikacją obszarów wiejskich oraz wspiera rozwój polskich firm na rynkach Afryki Subsaharyjskiej.


© 2018 Anna Maria Rożek | Developed by AmbientFrames